Ароматизанти за Захарни изделия

 

Код

Наименование

Дозировка

л / 100 кг

Декларация

 

 

 

 

0336

Бергамот

0,25-0,130

н.и.

0261

Ванилия

0,25-0,140

н.и.

0270

Горски плод

0,25-0,130

н.и. , в.р.

0411

Етър - 4

0,25-0,130

н.и. ,в.р.

0252

Зелена Ябълка

0,25-0,130

н.и.,в.р.

0260

Лимон 406

0,25-0,130

н./н.и., м.о.

0272

Мента 305

0,20-0,80

н./ н.и.

0315

Портокал

0,25-0,120

н./ н.и., м.о.

0267

Тути – фрути

0,25-0,130

н.и., в.р.

 

Легенда: н.- натурален; н.и. – натурално-идентичен; м.о. – маслена основа; в.р. - водоразтворим